fejlec02

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről) értelmében közzéteendő adatok: